1470-490

കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ

മാർച്ച് 28 മുതൽ

ലോക്ക് ഡൗൺ മൂലം വീടുകളിലും ലോഡ്ജുകളിലും അകപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയിൽ ഇന്നു മുതൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ആരംഭിക്കുന്നു. 20 രൂപയ്ക്കാണ് ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കി തുടങ്ങുക. കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഗവ. ബോയ്സ് സ്‌കൂളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള താൽക്കാലിക അടുക്കളയിലാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. നഗരത്തിൽ ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ആർക്കും ഫോൺ, എസ്എംഎസ്, വാട്സ്ആപ്പ് മുഖേന കിച്ചണിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടാം. ഹോം ഡെലിവറിയായി ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകും. വിതരണ സമയത്ത് പണം നൽകിയാൽ മതിയാകും. സൗജന്യ ഭക്ഷണത്തിന് അർഹരായവർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ തന്നെ ഭക്ഷണം നൽകി തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഗവ ബോയ്സ് ഹൈസ്‌കൂളിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള അഗതി രക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽ നഗരത്തിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന 35 ഓളം പേരെ സുരക്ഷിതമായി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കും വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന അർഹരായവർക്കും അഗതി ആശ്രയ കുടുംബങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യ അടുക്കള വഴി ഭക്ഷണം നൽകും. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് പണമില്ലെന്ന് വാർഡ് കൗൺസിലർമാർക്ക് ബോധ്യം വരുന്ന ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം നൽകും. കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവർ 9946730885, 9388001033 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ എസ്എംഎസോ വാട്സ്ആപ്പോ ചെയ്ത് ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടാം. വാർഡ് കൗൺസിലർമാർ, ആശാവർക്കർമാർ, അങ്കണവാടി ടീച്ചർമാർ എന്നിവർ മുഖേനയും ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Comments are closed.