1470-490

പാലക്കാട് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തുവിട്ടു.

പാലക്കാട്: കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തുവിട്ടു. ദുബൈയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ മാർച്ച് 13 മുതൽ നിരീക്ഷണത്തിലായ മാർച്ച് 21 വരെയുള്ള റൂട്ട് മാപ്പാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.13ന് രാവിലെ എയർ ഇന്ത്യ 344 വിമാനത്തിലാണ് ഇയാൾ കരിപ്പൂരിലെത്തിയത്. നാല് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം കാറിൽ മണ്ണാർക്കാട്ടേക്ക് പോയി. വഴിക്ക് വള്ളുവമ്പ്രത്ത് തട്ടുകടയിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ആനക്കപ്പറമ്പ്, കാരക്കുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പള്ളികളിൽ പോയി. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ആനക്ക പറമ്പ് പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിരവധി അഥിതികളെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരുമായി അടുത്തിടപഴകുകയും ചെയ്തു. മാർച്ച് 16ന് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ മകനൊപ്പം കാറിൽ പോയി. കൊറോണ ഒപിയിൽ കാണിച്ചു. തുടർന്ന് ആശുപത്രിക്ക് അടുത്തുള്ള പച്ചക്കറി കട, പെട്രോൾ പമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയി. മാർച്ച് 18ന് വീണ്ടും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ. തുടർന്ന് തയ്യൽ കട, പി ബാലൻ സഹകരണാശുപത്രി, വിയ്യാക്കുറിശ്ശി പള്ളി, വീണ്ടും താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയി
മാർച്ച് 21നും പി ബാലൻ സഹകരണാശുപത്രി, വിയ്യാക്കുറിശ്ശി പള്ളി, താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയി. മാർച്ച് 23നും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോയി.

Comments are closed.