1470-490

ഐസലേഷൻ വാർഡ് ഒരുക്കി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ്

ചേലക്കര യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പാഞ്ഞാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കിളളിമംഗലം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻററിൽ ഐസലേഷൻ വാർഡ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകർ സജ്ജമാക്കി. നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ സൂര്യൻ, ജില്ലാ ജന:സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് റഫീക്ക് കെ.കെ, പ്രസാദ് പി.പി, കെ.കെ ഫസലു, അഭിലാഷ് , അഖിലാഷ്,
അബ്ദുൾ മജീദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി

Comments are closed.