1470-490

കോവിഡ് 19 : തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ 12462 പേർ

ബുധനാഴ്ച (മാർച്ച് 25) തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പുതിയ രോഗസ്ഥിരീകരണമില്ല. ലഭിച്ച 5 പരിശോധനഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവാണ്. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് 12462 പേർ. 12425 പേർ വീടുകളിലും 37 പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുളളത്. 11 പേരെ ബുധനാഴ്ച (മാർച്ച് 25) ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 3 പേരെ ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്തു.31 പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ ബുധനാഴ്ച (മാർച്ച് 25) പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഇതു വരെ 512 പേരുടെ സാമ്പിളുകളാണ് ആകെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്. ഇതിൽ 438 എണ്ണത്തിന്റെയും ഫലം ലഭിച്ചു. 74 പേരുടെ ഫലം ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ട്. കൺട്രോൾ സെല്ലിലേക്ക് ആകെ 598 ഫോൺ ലഭിച്ചു. സൈക്കോ-സോഷ്യൽ കൗൺസിലർമാർ നൽകുന്ന കൗൺസലിങ് തുടരുകയാണ്. ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുളള ലോറി ഡ്രൈവർമാർ, ക്ലീനർമാർ, ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർമാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ബോധൽക്കരണവും സ്‌ക്രീനിങ്ങും നടത്തി. ശക്തൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇതരസംസ്ഥാന ലോറി ഡ്രൈവർമാർക്കുളള സ്‌ക്രീനിങ് തുടർച്ചയായി സംഘടിപ്പിച്ചു. പോലീസ് ശക്തമായി ഇടപെടുന്നതിനാൽ നിരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

Comments are closed.