1470-490

കണ്ണൂരിൽ കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്ന് പേരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തുവിട്ടു

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കൊവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്ന് പേരുടെയും റൂട്ട് മാപ്പുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ മാസം 18 നാണ് മൂന്ന് പേരും ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയത്.

Comments are closed.