1470-490

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു ഗുരുവായൂർ: ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ അടുത്ത ആറു മാസത്തേക്കുള്ള മേൽശാന്തിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച്ചയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. പുതിയ തിയതി പിന്നീട് നിശ്ചയിക്കും.

Comments are closed.