1470-490

ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു


പാലാട് – മാമാങ്കര  റോഡില്‍    നവീകരണ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിനാല്‍ ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 14)  മുതല്‍   31 വരെ  വാഹനഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. പാലാട് – മാമാങ്കര  റോഡിലൂടെയുള്ള  വാഹനങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്തങ്ങാടി – കമ്പളകല്ല് – മാമാങ്കര വഴി തിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന്  എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

Comments are closed.