1470-490

അവസാന വർഷ എം ഡി /എം എസ്സ് (ആയുർവേദ) ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

    2020   ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചു മുതലാരംഭിക്കുന്ന അവസാന വർഷ എം ഡി/എം എസ്സ് (ആയുർവേദ) ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2013  & 2016 സ്കീം) പരീക്ഷക്ക്  2020 മാർച്ച് പതിനൊന്നു  മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന്  വരെ ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.  പേപ്പറൊന്നിനു 105/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലു വരേയും, 315/- രൂപ സൂപ്പർ ഫൈനോടുകൂടി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴു വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.  

Comments are closed.