1470-490

രണ്ടാം വർഷ ബി എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

2020 ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലാരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം വർഷ ബി എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2016 & 2010 സ്കീം – അർഹരായ മേഴ്‌സി ചാൻസുകാരുൾപ്പെടെ) പരീക്ഷക്ക് 2020 മാർച്ച് പത്തൊൻപതു മുതൽ മുപ്പതു വരെ ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 105/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി ഏപ്രിൽ രണ്ടു വരേയും, 315/- രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടുകൂടി ഏപ്രിൽ മൂന്നു വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം. 

Comments are closed.