1470-490

LDF സർക്കാറിന്റെ അഭിമാന വിജയ നേട്ടങ്ങൾ

1:–ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ സംസ്ഥാനം2:–എൽ പി യുപി സ്ക്കൂളുകൾക്ക് 640 കോടി രൂപ3:–45000 ഹൈടെക് ക്ലാസുകൾക്ക് ഒരുലക്ഷം വീതം4:–83103 പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം നടത്തി5:–1.53 ലക്ഷം ഓണക്കിററ്, 14800 ഓണക്കോടി6:–ജനനി ജൻമരക്ഷ – 11850 പേർക്ക് സഹായം7:–മൺസൂണിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 25 കോടിയുടെ ഭക്ഷ്യധാന്യം8:– 6 ലക്ഷം പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം9:–കടാശ്വാസ പദ്ധതിക്ക് 85 കോടി10:–ഗോത്രസാരഥിക്ക് 6.67 കോടി11:–1.4 ലക്ഷം ഓ ബിസി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യ കുടിശിക കൊടുത്തു തീർത്തു12:–1537 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്13:–ഒബിസി വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യത്തിൽ 25% മുതൽ 100% വരെ വർദ്ധന14:– ആലപ്പുഴ കുടിവെളള പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു15:– 65% പാഠ പുസ്തകങ്ങളും ഏപ്രിലോടെ സ്ക്കൂളുകളിൽ എത്തി16:–5വർഷത്തിനുളളിൽ എല്ലാവർക്കും വീട്17:–കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് 64 കോടി ലാഭത്തിൽ18:– വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയെടുത്തവർക്കായി 900 കോടി19:–2170 കോടിയുടെ സാമൂഹ്യസുരക്ഷ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തു20:– ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വെളിയിട വിസർജ്ജന സംസ്ഥാനം21:–പ്രവാസികൾക്ക് നോർക്ക ബിസിനസ് സഹായ കേന്ദ്രം22:–പ്രവാസി നിയമസഹായ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി23:– 2100 പ്രവാസികൾക്ക് നിയമ പരിശീലനം നടത്തി24:–1200 പ്രവാസികൾക്ക് തൊഴിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യ പരിശീലനം25:–1800 പ്രവാസികൾക്ക് പുതുസംരഭങ്ങൾക്കായി സഹായമേകി26:–കാരുണ്യം പദ്ധതി വഴി 47 പേർക്ക് 16.43 ലക്ഷം27:–ഇന്ത്യയിലെ ഏററവും അഴിമതി കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം28:– മിനിമം വേതനം ഒട്ടേറെ മേഖലകളിൽ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു
29:–പൂട്ടിക്കിടന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 12116 തൊഴിലാളികൾക്ക് 2.17 കോടിയുടെ എക്സ്ഗ്രേഷ്യ ധനസഹായം
30:–5.85 ലക്ഷം പേർക്ക് വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ വഴി സൗജന്യ ചികിത്സ
31:– ശരണ്യ പദ്ധതിവഴി 3200 വനിതകൾക്ക് സഹായം
32:–ജനനി പദ്ധതി – 215 ഉം 296 ഉം ഫ്ലാററുകൾ
33:–കൈവല്യ വഴി 307 സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ
34:–തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് 450 വീടുകൾ
35:– പ്രായമായവർക്കായി നവജീവൻ പദ്ധതി
36:–അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്
37:–500 സഹകരണ അരിക്കടകൾ
38:– ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവ്വേയിൽ കേരളം ഒന്നാമത്
39:– മദ്യവർജ്ജനത്തിന് വിമുക്തി പദ്ധതി
40:–ഹരിതകേരളം വഴി നെൽക്കൃഷിയുടെ തിരിച്ചവരവ്41:–മെത്രാൻകായലിലും ആറൻമുളയിലും വളളികുന്നത്തും നെൽക്കൃഷിയിൽ നൂറ്മേനി വിളവ്42:–കേരള ഓർഗാനിക് ജൈവപച്ചക്കറികൾ43:–പുതിയ എെടി നയം 201744:–നവകേരളീയം കുടിശികനിവാരണം പദ്ധതി45–എൻഡോസൾഫാൻ പീഡിതർക്ക് 56.76 കോടി46:–വിള ഇൻഷുറൻസ്47:–ടെൽക്ക് ലാഭത്തിലേക്ക്48:– ടൂറിസത്തിനായി കേരള ബ്ലോഗ് എക്സ്പ്രസ്49:–ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കെമിക്കൽസ് ലാഭത്തിലേക്ക്50:– വിഷാദരോഗികൾക്കായി ആശ്വാസം പദ്ധതി51:–ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി52:–രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിന് ചരിത്ര നേട്ടം53:– ട്രാക്കോ കേബിൾ ലാഭത്തിലേക്ക്54:– കേരള ബാങ്ക് 2019 ൽ.55:–അങ്കണവാടി നഴ്സറി ജീവനക്കാരുടെ വേതനത്തിൽ വൻ വർദ്ധന56:– ദേശീയ പാതയും സംസ്ഥാന പാതകളും മികച്ച രീതിയിൽ പുതുക്കി പണിതു57:– 10,309 വീടുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായി1:::—ഹൈടെക്കായി മാറിയ അമ്പതിനായിരത്തോളം ക്ലാസ് മുറികളാണുള്ളത്
 2:::–മുഖഛായ മാറിയ ആശുപത്രികളാണുള്ളത് 
3:::–ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ ജീവിതത്തിന് മേൽക്കൂര കിട്ടിയവരാണുള്ളത്
4:::–കുടിശ്ശികയില്ലാതെ പെൻഷൻ കിട്ടിയ ചിരിച്ച മുഖങ്ങളാണുള്ളത് 
5:::–ഇരിപ്പിടം അവകാശമായ തൊഴിലാളികളാണുള്ളത്
6:::–ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ എറ്റവും മികച്ച ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണുള്ളത്
7:::–ചരിത്രത്തിൽ എറ്റവും കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ വന്ന ടെക്നോപാർക്കാണുള്ളത്
8:::–പൂർത്തിയായ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈനാണുള്ളത് 
9:::–അതിവേഗം പൂർത്തിയാവുന്ന മലയോര ഹൈവേയാണുള്ളത്
10:::–സ്ഥലമേറ്റെടുത്ത് കൊടുത്ത് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ നാഷണൽ ഹൈവേയാണുള്ളത്
11:::–നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന ജലപാതയാണുള്ളത്

Comments are closed.