1470-490

ഗായത്രി പുഴയിൽ ഒരു മൃദദേഹം പൊങ്ങി.

പഴയന്നൂർ: കൊണ്ടാഴി എഴുന്നെള്ളത്ത്ക്കടവിനു സമീപം ഗായത്രി പുഴയിൽ ഒരു മൃദദേഹം പൊങ്ങി.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 33,347,325Deaths: 443,928