1470-490

അഴുകാൻ എത്ര സമയ മെടുക്കും.?

പേപ്പർ ടവൽ – 2-4 ആഴ്ച. വാഴത്തൊലി – 3-4 ആഴ്ച. പേപ്പർ ബാഗ് – 1 മാസം. പത്രം – 1.5 മാസം ആപ്പിൾ കോർ – 2 മാസം കാർഡ്ബോർഡ് – 2 മാസം. കോട്ടൺ ഗ്ലോവ് – 3 മാസം. ഓറഞ്ച് തൊലികൾ – 6 മാസം. പ്ലൈവുഡ് – 1-3 വർഷം. കമ്പിളി സോക്ക് – 1-5 വർഷം. പാൽ കാർട്ടൂണുകൾ – 5 വർഷം. സിഗരറ്റ് ബട്ട്സ് – 10-12 വർഷം. ലെതർ ഷൂസ് – 25-40 വർഷം. ടിൻ ചെയ്ത സ്റ്റീൽ കാൻ – 50 വർഷം. നുരയെ പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പുകൾ – 50 വർഷം. റബ്ബർ-ബൂട്ട് ഏക – 50-80 വർഷം. പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ – 50-80 വർഷം. അലുമിനിയം കാൻ – 200-500 വർഷം. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ – 450 വർഷം. ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ – 550 വർഷം. മോണോഫിലമെന്റ് ഫിഷിംഗ് ലൈൻ – 600 വർഷം. പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ – 200-1000 വർഷം.*_

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 38,903,731Deaths: 488,884