1470-490

ഉള്ളി വില 60,സർക്കാർ മാർക്കറ്റിൽ 95

ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ് 95 രൂപയ്ക്കാണ് നൽകുന്നത് 60  മുതല്‍ 80 രൂപവരെ മാത്രമാണ് കോട്ടയം മാര്‍ക്കറ്റിലെ സവാളയുടെ വില

കൊച്ചി: മാർക്കറ്റിൽ 60 രൂപ മുതല്‍ ലഭിക്കുന്ന വലിയ ഉള്ളിക്ക് സർക്കാർ നിയന്ത്രിത മാർക്കറ്റിൽ 95 രൂപ ‘ ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ് 95 രൂപയ്ക്കാണ് നൽകുന്നത് 60  മുതല്‍ 80 രൂപവരെ മാത്രമാണ് കോട്ടയം മാര്‍ക്കറ്റിലെ സവാളയുടെ വില. എന്നാല്‍ ഹേര്‍ട്ടികോര്‍പ്പില്‍ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു കിലോ സവാളയുടെ വില 95 രൂപയാണ്.

ഓരോ കിലോയ്ക്കും അധികമായി ഈടാക്കുന്നത് മാര്‍ക്കറ്റ് വിലയേക്കാള്‍ 35 രൂപവരെയാണ്. വില 120 പിന്നിട്ടതോടെ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ് വഴി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സവാള എത്തിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുത്തത്.

കിലോയ്ക്ക് 65 രൂപയ്ക്ക് സവാള ലഭ്യമാക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. ആഴ്ചകള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സവാള ലഭ്യമാക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അമിതവിലയാണ് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മേല്‍ ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ് ചുമത്തുന്നത്. സപ്ലൈകോ വഴിയുള്ള സവാള വില്‍പനയും കാര്യക്ഷമമല്ല.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 34,175,468Deaths: 454,269