1470-490

ലേഡീസ് ബില്ലിങ്ങ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

റെസ്റ്റോറെന്റിലേക് ബില്ലിംഗ്  ലേഡീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവിശ്യം ഉണ്ട്

കണ്ണൂർ:കണ്ണൂരിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറെന്റിലേക് ബില്ലിംഗ്  ലേഡീസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവിശ്യം ഉണ്ട്. 10000 സാലറി, 9-6pm. താല്പര്യം ഉള്ളവർ ബെന്ധപെടുക Vertex job consultancy Nr. Co- operative hospital Manna, thaliparamba 92070144579747989324

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 33,448,163Deaths: 444,838