1470-490

മുസ്ലീങ്ങൾ 764 വര്‍ഷം ഭരിച്ചിട്ടും ഹിന്ദുവിനെന്ത് പറ്റി ?

764 വർഷം ഇന്ത്യ മുസ്ലീങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ടും ഹിന്ദുവിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷേ 5 വർഷം സംഘപരിവാർ ഭരിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലീമിന് പൗരത്വ ഭീഷണി’ ഈ ഭീഷണി എവിടെ ചെന്നു നിൽക്കും. 

പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസ്ക്: 764 വർഷം ഇന്ത്യ മുസ്ലീങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ടും ഹിന്ദുവിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷേ 5 വർഷം സംഘപരിവാർ ഭരിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലീമിന് പൗരത്വ ഭീഷണി’ ഈ ഭീഷണി എവിടെ ചെന്നു നിൽക്കും. ഘോറി സാമ്രാജ്യം മുതൽ നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വരെയുള്ള ചരിത്രം സംഘപരിവാർ പഠിക്കണം’   അൽപം ചരിത്രത്തിലേക്ക്
 * ഘോറി രാജ്യം: *
  1 = 1193 മുഹമ്മദ് ഘോറി  2 = 1206 കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്ക്  3 = 1210 വിശ്രമം ഷാ  4 = 1211  5 = 1236 രാകിനുദ്ദീൻ ഫിറോസ് ഷാ  6 = 1236 റാസ സുൽത്താൻ  7 = 1240 മൊസാദിൻ ബഹ്‌റാം ഷാ  8 = 1242 അൽ-ദിൻ മസൂദ് ഷാ  9 = 1246 നസിറുദ്ദീൻ മഹ്മൂദ്  10 = 1266 ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബിൻ  11 = 1286 കളർ ഫേഡ്  പള്ളിയുടെ 12 = 1287 കബദ്ദാൻ  13 = 1290 ഷംസുദ്ദീൻ കമേഴ്‌സ്  മഹാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനം  (ആകെ 97 വർഷം.)
  * സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം *
  1 = 1290 ജലാലുദ്ദീൻ ഫിറോസ് ഖിൽജി  2 = 1292 ദിവ്യമതം  4 = 1316 ഷഹാബുദ്ദീൻ ഒമർ ഷാ  5 = 1316 കുത്ബുദ്ദീൻ മുബാറക് ഷാ  6 = 1320 നസിറുദ്ദീൻ ഖുസ്രോ ഷാ  ഖൽജി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനം  (ആകെ 30 വർഷം.)
  * തുഗ്ലക്ക് സാമ്രാജ്യം *
  1 = 1320 ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് (ആദ്യം)  2 = 1325 മുഹമ്മദ് ഇബ്നു തുഗ്ലക്ക് (II)  3 = 1351 ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക്  4 = 1388 ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് (II)  5 = 1389 അബുബക്കർ ഷാ  6 = 1389 മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്ക് (സോം)  7 = 1394 അലക്സാണ്ടർ കിംഗ് (I)  8 = 1394 നസിറുദ്ദീൻ ഷാ (II)  9 = 1395 നുസ്രത്ത് ഷാ  10 = 1399 നസിറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ഷാ (II)  11 = 1413 ഗവ  തുഗ്ലക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അന്ത്യം  (ആകെ 94 വർഷം.)
  * സയീദ് രാജവംശം *
  1 = 1414 പാം ഖാൻ  2 = 1421 മുയിസുദ്ദീൻ മുബാറക് ഷാ (II)  3 = 1434 മുഹമ്മദ് ഷാ (IV)  4 = 1445 അല്ലാഹു ആലം ഷാ  സായിദ് രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനം  (ആകെ 37 വർഷം.)
  * ലോധി സാമ്രാജ്യം *
  1 = 1451 ബഹ്‌ലോൽ ലോധി  2 = 1489 അലക്സാണ്ടർ ലോധി (II)  3 = 1517 അബ്രഹാം ലോധി  ലോധി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനം  (ആകെ 75 വർഷം)
  * മുഗൾ സാമ്രാജ്യം *
  1 = 1526 സഹിറുദ്ദീൻ ബാബർ  2 = 1530 ഹുമയൂൺ  മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനം  (ആകെ 4 വർഷം)
  * സുരിയൻ സാമ്രാജ്യം *
  1 = 1539 ഷേർ ഷാ സൂരി  2 = 1545 ഇസ്ലാം ഷാ സൂരി  3 = 1552 മഹ്മൂദ് ഷാ സൂരി  4 = 1553 അബ്രഹാം സൂരി  5 = 1554 പെർവൈസ് ഷാ സൂരി  6 = 1554 മുബാറക് ഖാൻ സൂരി  7 = 1555 അലക്സാണ്ടർ സർറെ  സിറിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനം  (ആകെ 16 വർഷം)
  * മുഗൾ സാമ്രാജ്യം വീണ്ടും *
  1 = 1555 ഹുമയൂൺ (വീണ്ടും)  2 = 1556 ജലാലുദ്ദീൻ അക്ബർ  3 = 1605 ജഹാംഗീർ സ്ലാം  4 = 1628 ഷാജഹാൻ  5 = 1659 u റംഗസേബ്  6 = 1707 ഷാ ആലം (ആദ്യം)  7 = 1712 ബഹാദൂർ ഷാ  8 = 1713 ഫാർക്വാർഷയർ  9 = 1719 റിഫാദ് രജത്  10 = 1719 റാപ്പിഡുകൾ  11 = 1719 നാഷനൽ  12 = 1719 മഹ്മൂദ് ഷാ  13 = 1748 അഹമ്മദ് ഷാ  14 = 1754 സാർവത്രികം  15 = 1759 ഷാ ആലം  16 = 1806 അക്ബർ ഷാ  17 = 1837 ധീരനായ രാജാവ് സഫർ  മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനം  (ആകെ 315 വർഷം.)
  * ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് *
  1 = 1858 പ്രഭു രാജാവ്  2 = 1862 പ്രഭു ജെയിംസ് ബ്രൂസ് എൽജിൻ  3 = 1864 പ്രഭു ജെ. ലോറൻസ്  4 = 1869 പ്രഭു റിച്ചാർഡ് മായോ  5 = 1872 പ്രഭു നോർത്താബ്  6 = 1876 പ്രഭു എഡ്വേർഡ് ലാറ്റിൻ  7 = 1880 പ്രഭു ജോർജ്ജ് റിപ്പൺ  8 = 1884 പ്രഭു ഡഫറിൻ  9 = 1888 പ്രഭു ഹാനി ലെസ്ഡൺ  10 = 1894 പ്രഭു വിക്ടർ ബ്രൂസ് എൽജിൻ  11 = 1899 പ്രഭു ജോർജ്ജ് കോർജിയൻ  12 = 1905 പ്രഭു ഗിൽബർട്ട് മിന്റോ  13 = 1910 പ്രഭു ചാൾസ് ഹാർഡ്ജ്  14 = 1916 പ്രഭു ഫ്രെഡറിക് മുതൽ ഖജനാവ് വരെ  15 = 1921 പ്രഭു റക്സ് അജാക് റിഡിഗ്  16 = 1926 പ്രഭു എഡ്വേർഡ് ഇർവിൻ  17 = 1931 പ്രഭു ഫെർമൻ വെൽഡൺ  18 = 1936 പ്രഭു അലജന്ദ്ര ലിൻലിത്ഗോ  19 = 1943 പ്രഭു ആർക്കിബാൾഡ് വീൽ  20 = 1947 ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ  ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അവസാനം  (ആകെ 89 വർഷം)
  * ഇന്ത്യ (സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം) *
  1 = 1947 ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു  2 = 1964 ഗോൽസാരിലാൽ നന്ദ  3 = 1964 ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി  4 = 1966 ഗോൽസാരിലാൽ നന്ദ  5 = 1966 ഇന്ദിരാഗാന്ധി  6 = 1977 മൊറാർജി ദേശായി  7 = 1979 ചരൺ സിംഗ്  8 = 1980 ഇന്ദിരാഗാന്ധി  9 = 1984 രാജീവ് ഗാന്ധി  10 = 1989 വി.പി.സിങ്  11 = 1990 ചന്ദ്രശേഖർ  12 = 1991 പി.വി.  നരസിമ റാവു  13 = 1992 അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി  14 = 1996 ദേവേഗൗഡ  15 = 1997 I.K.  ഗുജ്‌റാൽ  16 = 1998 അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി  17 = 2004 മൻ‌മോഹൻ സിംഗ്  18 = 2014 നരേന്ദ്ര മോദി
 764 വർഷമായി ഇന്ത്യ ഒരു മുസ്ലീം രാജ്യമായിരുന്നിട്ടും ഹിന്ദുക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ സമാധാനപരമായി ജീവിച്ചു.  മുസ്‌ലിം ഭരണാധികാരികൾ ഒരിക്കലും അവരോട് അന്യായമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ല. അഞ്ചുവർഷത്തെ മുഴുവൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ബിജെപി സ്വന്തമായി ഒരുതവണ മാത്രം മുസ്‌ലിംകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ദേശസ്‌നേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു!Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 37,618,271Deaths: 486,761