1470-490

വാക്ക് പാലിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍; പണിതത് ഒന്നരലക്ഷം വീടുകള്‍

രണ്ട് തവണയായി കേരളംനേരിട്ട പ്രളയമടക്കമുള്ള ദുരന്തങ്ങള്‍ അതിജീവിച്ചാണ് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇവ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കിയത്. ജനുവരി 26നുമുമ്പ് രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകളുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കലാണ് ലക്ഷ്യം.

തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയം വഴിയാധാരമാക്കിയ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ സഹായത്തിന് റെക്കോഡ് നേട്ടം. 1,50,530 വീടുകള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കിയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ റെക്കോഡ് നേട്ടത്തിലേയ്‌ക്കെത്തിയത്. മൂന്നാംഘട്ട പദ്ധതിയുടെ ഭൂരഹിത– ഭവനരഹിതര്‍ക്കുള്ള ഭവന സമുച്ചയ നിര്‍മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ആദ്യഘട്ടമായി പാതിവഴിയില്‍ നിര്‍മാണം നിലച്ച 51,887 വീടുകളും രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍ക്ക് 98,643 വീടുകളുമാണ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. രണ്ട് തവണയായി കേരളംനേരിട്ട പ്രളയമടക്കമുള്ള ദുരന്തങ്ങള്‍ അതിജീവിച്ചാണ് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇവ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കിയത്. ജനുവരി 26നുമുമ്പ് രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകളുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കലാണ് ലക്ഷ്യം.

നിരവധി വര്‍ഷങ്ങള്‍ വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതിരുന്ന വീടുകളുടെ എണ്ണം 54,186 ആയിരുന്നു. ഇതില്‍ ശേഷിക്കുന്ന 2,299 വീടുകള്‍ അധികാരത്തര്‍ക്കം, അവകാശിയുടെ മരണം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാല്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനാകാത്തതാണ്. ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരായ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ 2,29,921 പേരാണ്. ഇതില്‍ 1,83,293പേരാണ് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുമായി എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ടത്.  

ഹഡ്‌കോയുടെ വായ്പയടക്കം ലഭിക്കാനുള്ള കടമ്പ കടന്നാണ് കുറഞ്ഞ സമയംകൊണ്ട് രണ്ടാംഘട്ടത്തിലെ 98643 വീടുകളുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയായത്. ശേഷിക്കുന്ന 84,650 വീടുകളുടെ നിര്‍മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതില്‍ അരലക്ഷത്തിലധികം വീടുകളില്‍ മിനുക്കുപണി മാത്രമാണ് ബാക്കി. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ക്ക് വിവിധ ജില്ലകളില്‍ എണ്‍പത്തഞ്ചോളം ഭവന സമുച്ചയങ്ങളാണ് നിര്‍മിക്കുക. ഇതിനുള്ള ഭൂമി കലക്ടര്‍മാര്‍ കണ്ടെത്തി. മിക്കയിടത്തും രൂപരേഖയും അംഗീകരിച്ചു. ഫ്രീഫാബ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലാണ് നിര്‍മാണം.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 33,504,534Deaths: 445,385