1470-490

മരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പന നിരോധിച്ചു,

ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണൽ ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ  മരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പനയും വിതരണവുമാണ്  സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചത്തിരുവനന്തപുരം: ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണൽ ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന ബാച്ച് മരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഈ ബാച്ചുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കെവശമുളളവർ വിതരണം ചെയ്തവർക്ക് തിരികെ അയച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ അതത് ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണമെന്നും ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.  Diclofenac Sodium Gastro Resistant Tablets IP 50 mg: Vivek Pharmachem (India) Ltd., NH-8, Chimanpura, Amer-303102, DFT18016, October 20, Rolled Bandage Schedule F(II):Karuamoorthy Surgicals, 342-A6,1 North Street (East), Ayyanapura, Chatrapatti-626102, 49, December 22, Metoprolol Tablets IP: Unicure India Ltd, C-21, 22 & 23, Sector-3, Noida-201301, MST 609, April 20, Glimepiride Tablets: Montek Biopharma, 45, Himuda Indl. Area, Bhatolikalan, Baddi, Solan Dist., (H.P), T5304, January 20, Metoprolol Tablets IP 50mg:Unicure India Ltd, C-21, 22 & 23, Sector-3, Noida, Dist. Gauthambudh Nagar-201301, MST 611, April 20, Dhanwantharam Tablets: M/s. K.P. Pathrose Vaidyan’s Kandamkulathy Vaidyasala, P.O.Kuzhur, Mala, Trissur, 5996, August 21, Nisakathakadi Kwath Tablets: M/s. Kerala Ayurveda Ltd., Athani-683585, Aluva, Kerala, K1 83D, September 21, Nimbadikwath Tablets:M/s. Kerala Ayurveda Ltd., Athani-683585, Aluva, Kerala, K1AG5, September 21,Gopichandanadi Gulika Tablets: M/s.K.P.Pathrose Vaidyan’s Kandamkulathy Vaidyasala, P.O.Kuzhur, Mala, Trissur, 5155, December 20, Indukantham Kwath Tablets: M/s. Kerala Ayurveda Ltd., Athani- 683585, Aluva, Kerala, Khau 2, September 21, Rasnasapthakam Kwath Tablets: M/s. Kerala Ayurveda Ltd., Athani-683585, Aluva, Kerala, K175J, July 21, Shankar’s V S Lehyam (vanasooranadi Lehyam): M/s.Shankar Pharmacy Manjummel, Ernakulam, Kerala-683501, VS 013, July 21, Amruthotharam Kwath Tablets: M/s. Kerala Ayurveda Ltd., Athani-683585, Aluva, Kerala, K1 AN3, September 21, Maharasnadi Kwath Tablets: M/s. Kerala Ayurveda Ltd., Athani-683585, Aluva, Kerala, K1 83C, October 21, Rumato DS Capsules: M/s. Hitech Herbals 215-A, D.R.O Colony Road, Tamil Nadu- 625007, 542, December 20, Dioset Capsules (45 capsules XI Bottle): M/s. Shankar Pharmacy, Manjummel, Ernakulam, Kerala-683501, DS 013, July 21, PSorex Oil (100ml x 1 Bottle): M/s. Shankar Pharmacy, Manjummel, Ernakulam, Kerala-683501, PX008, July 20, Glimepiride Tablets IP 3mg: M/s. Ravian Life Science Pvt. Ltd., Plot No. 34, Sector 8A, IIE, Sidcul, Haridwar-249403, Uttarakhand, GPDT 18002, May 20, Betahistine Hydrochloride Tablets IP (Hybet 16): M/s. Sunvet Healthcare, Village, Shambhuwala Nahan, Paonta Road, Dist. Sirmour, H.P-173001, ST 4141, October 20,Paracetamol Tablets IP 500mg: M/s.Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Ltd., L-43, Verna Indl. Estate, Verna, Salcete, Goa-403722, BNo.PA1G 738, February 21, Lavix-75 Clopidogrel Teblets IP: M/s. HAB Pharmaceuticals & Research Limited, 10 Pharma City, SIDCUL, Selaqui. Dehradun- 248011, 892-15, September 20, Duotrol Tablets: M/s. USV Private Limited, Plot No. 14, 15, 16 Zorabian, Industrial Complex, Veoor Village, Palghar (E)-401404, 26005738, December 20, Olemar-20 Olmesartan Medoxomil Tablets: M/s. MMC Healthcare (HP) Pvt. Ltd., at Patch-5, Phase-II Industrial Area, Gowalthai, The Sri Naina Devi Ji, Dist. Bilaspur-174201, HP, S020002, April 20, Montihest-L (Levocetirizine Hcl & Montelukast Tablets): M/s. Elfin Drugs Pvt. Ltd., ViII, Berson, Nalagarh, H.P-174101, G382/2173, September 20.


Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 34,624,360Deaths: 470,530