1470-490

തൃശൂരിലും കൊച്ചിയിലും ജോലി ഒഴിവ്‌

തൃശൂര്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പബ്ലിഷിങ് സ്ഥാപനത്തിന് ഡിടിപി ആന്‍ഡ് ഡിസൈനറെ ആവശ്യമുണ്ട്. വിളിക്കുക-9895522433
തൃശൂര്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പബ്ലിഷിങ് സ്ഥാപനത്തിന് ഡിടിപി ആന്‍ഡ് ഡിസൈനറെ ആവശ്യമുണ്ട്. വിളിക്കുക-9895522433

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 38,903,731Deaths: 488,884